rubicon

Az 1867-es kiegyezés

16 perc olvasás
A kiegyezési törvények Magyarország és a Habsburg Birodalom 1526 óta tartó együttes létezésének adtak új jogi formát, új kereteket, amelyek között ez az együttélés még további fél évszázadig fennmaradt. A kiegyezés létrejöttét az 1860-as évek politikai erőviszonyai szabták meg. A konkrét jogi megoldásokat azonban a másfél évszázaddal korábban született Pragmatica Sanctióra támaszkodva s az együttélés korábbi történelmi tapasztalatait hasznosítani igyekezve dolgozták ki. Élt egy másik hagyomány is: 1707 és 1849 trónfosztásainak, az önálló Magyarország megteremtésének gondolata, amely viszont a kiegyezés bírálatának történelmi érvanyagát szolgáltatta. Cikkünk ezért a sok évszázados együttélés változó formáit áttekintve mutatja be a kiegyezés létrejöttét.

Magyarország helye a Habsburg Birodalomban – az 1526 és 1918 közötti magyar történelem egyik alapvető kérdése ez. Vizsgálhatjuk e problémát a tényleges helyzetet mérlegelve, vagyis az egész (folytonosan változó) Habsburg Birodalom és a (területileg ugyancsak változó) Magyar Királyság, valamint az Erdély Fejedelemség, majd Erdély Nagyfejedelemség erőviszonyait, külpolitikai helyzetét, társadalmát, igazgatását szemügyre véve; illetve jogi, egykori elnevezéssel „közjogi”, pontosabban államjogi, sőt – a magyar jogfelfogás szerint – nemzetközi jogi szempontból.

Az államjogi probléma

A jogi kiindulópont nemcsak biztos alapot kínál, és az államjogi viszony áttekintése során a változások megfigyelésének legbiztosabb, legszilárdabb terepe lehet, hanem egyszersmind politikatörténeti szempontból is meghatározó jelentőségű. A Habsburg Birodalom egy részében politizáló magyarok ugyanis helyzetüket mindig jogi szempontból értékelték, akkor is, ha védekeztek, akkor is, ha önállóságukat kívánták bővíteni. Politikai harcukat jogi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.