rubicon

Antall József

A rendszerváltoztatás miniszterelnöke: 1990–1993
9 perc olvasás

1990 májusában egy korábban kevéssé ismert férfiú – miután pártja megnyerte az országgyűlési választásokat – nyugodt léptekkel átsétált az Orvostörténeti Múzeum igazgatói irodájából a Duna pesti partjára, az Országház épületébe, elfoglalta helyét a miniszterelnöki dolgozószoba ovális tárgyalóasztalánál, és elkezdte kormányozni az országot. És az általa kormányzott ország a rendszerváltoztatás tektonikus erejű megrázkódtatásai ellenére működött.

Antall József évtizedeken át készült a politikai szereplésre, miközben egy percig sem hihette, hogy ez valaha is bekövetkezik. Életének túlnyomó részében Magyarország Jalta nyűgét nyögte, súlyosbítva 1956 forradalmának vérbe fojtásával, majd a hatvanas években a Brezsnyev-doktrína megfogalmazásával. Antall mindezek ellenére rendületlenül készült, és a pártállami rendszer összeomlása után úgy lépett a politika színpadára, mint ahogyan Pallasz Athéné kipattant Zeusz fejéből: teljes fegyverzetben.

A családi háttér

Antall József 1932-ben Pestújhelyen, egy kúria jellegű villában született, ekkor a település még önálló kisközség volt a váci járásban. A házat az anyai nagyapa, Szűcs István építtette egyre népesedő családja számára. Veje, idősebb Antall József is ide költözött, amikor feleségül vette Irént.

Antall születésének évében a nagyapa éppen leköszönt – nyugállományba vonulása miatt – államtitkári tisztségéből, amit a kultuszminisztériumban töltött be, ugyanakkor Pestújhely országgyűlési képviselője maradt. Az édesapa, idősebb Antall József 1932-ben a Belügyminisztérium szociális

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.