rubicon

Angol utazók Magyarországon

Elmaradottság és szellemi igényesség. Robert Townson és Richard Bright országképe a 18-19. század fordulóján
13 perc olvasás

A kora újkori utazási hagyományoknak s nem mellékesen a társadalmi elvárásoknak megfelelően nemesi származású, sőt jómódú, polgári háttérrel rendelkező fiatalemberek generációi keltek útra Nyugat-Európában, hogy Párizsról vagy éppen Itália szellemi örökségéről közvetlen benyomásokat szerezzenek. 

Írásunkban két olyan fiatal szigetországi utazó magyar­országi élményeit meg­­örökítő műveit vizsgáljuk, akik a 18–19. század fordulóján, vagyis a francia háborúk időszakában kimondottan e távoli ország felkeresésének szándékával keltek útra. 

Mindkét utazó komoly természettudományos felkészültséggel rendelkezett, s haza­térésüket követően papírra vetett tapasztalataik kapcsán kellő részletességgel szóltak a Habsburg Biroda­lom­­ba betagolt Magyar Királyság természetföldrajzi adottságairól, növény- és állat­világáról, egyéb természeti kincseiről. 

Mindemellett Magyar­ország társadalmi berendezkedéséről, jogrendszeréről vagy éppen szellemi éle­téről szerzett benyomásaik korszakos pillanatfelvételt is kínálnak az utókor számára. Jelentőségük abban rejlik, hogy – főként Bright rendkívül kritikus megközelítése – a magyarok politikai, társadal­mi küzdelmei vonatkozásában a későbbi idők szigetországi megítélésére is hatást gyakoroltak.

A

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.