rubicon

A zernyesti csata, 1690. augusztus 21.

10 perc olvasás
„Lát­ván a tö­rök s Thö­kö­ly, hogy a né­me­tek bal­szár­nya meg­rit­kult a com­pá­ni­ák el­me­nete­li­vel, nagy sű­rű rop­pant se­reg­gel, har­minc­két zász­lót hoz­ván elöl, könnyen vol­tak ha­te­ze­ren, nagy se­bes nyar­ga­lás­sal szem­ben jö­vé­nek. Ki­ket lát­ván a né­met, no­ha csak két li­ne­­á­ban [vo­nal­ban] ál­la­nak va­la, olyan em­be­rül ex­ci­pi­á­la [fo­ga­dott] lö­vés­sel, hogy ki­lenc zász­lót ol­va­sék meg, aki egy­szer­s­mind a föld­re boru­la, tö­rök is, amint azután hal­lot­tam bi­zo­nyo­son, kö­zel két­szá­zig va­ló el­hul­la; de a többi a holt­tes­te­ken ál­tal­jő­vén, a li­ne­á­kon ál­tal­me­ne, és a né­me­tet meg­bon­tá. A szé­kely­ség meg­lát­ván, hogy a né­me­ten ál­tal­jött a tö­rök, még csak kop­ját sem eme­le, ha­nem ret­te­ne­tes zú­gás­sal meg­sza­la­da. A né­met is eszi­ben vé­vén, hogy fut a szé­kely­ség, ő is nyo­mul­ni kez­de.”
(Cse­rei Mi­hály: Erdély hi­sto­riája)

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta