rubicon

A Varsói Hercegség

13 perc olvasás

A három különböző állam között „szétosztott” lengyel társadalmat egyaránt sújtotta a gazdasági visszaesés, a kulturális elnyomás és az erőszakos sorozások. A legnehezebb körülmények közé az Orosz Birodalomhoz csatolt terület lakossága került. II. Katalin ugyan nem sokkal élte túl áldozatát, Lengyelországot, s halála után utóda, Pál cár szabadon bocsátotta a deportált lengyel hazafiakat, a szoros ellenőrzés alá vont katolikus egyházat viszont megfosztották birtokaitól, a görögkatolikusokat eretneknek tekintették, és felszámolták a régi nemesi köztársaság valamennyi hagyományos, önkormányzati és választáson alapuló intézményét. 

A Poroszország által megszállt területeken tiszteletben tartották a vallásszabadságot, s bár a meginduló ipari forradalom a német kultúra terjedését vonta maga után, az itt élő lengyelek könnyebben kiegyezhettek a berlini kormányzattal, mint az orosz területeken élők a szent­pétervárival. 

Galícia a Habsburg Monarchia egyik legszegényebb és leg­elmaradottabb tartománya maradt, az osztrák hatóságok pedig természetesen több adót szedtek és több katonát soroztak be, mint lengyel elődeik.

Minden tisztán látó lengyel számára nyilvánvaló volt,

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.