rubicon

A szlovák különválás 1918-ban

Felvidékből Slovensko
4 perc olvasás

Ezerkilencszáztizennyolc október 30-án, két nappal azt követően, hogy Prágában kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot, Turócszentmártonban, a kétmilliós magyarországi szlovák nemzet dualizmuskori politikai központjában a Szlovák Nemzeti Tanács nemzeti deklarációban fogalmazta meg álláspontját. Eszerint "a szlovák nemzet a nyelvi és művelődéstörténeti szempontból egységes cseh-szlovák nemzet része", amely számára a tanácskozás résztvevői "a teljes függetlenség alapján a korlátlan önrendelkezési jogot" követelték.

Dunai határ

A Szlovák Nemzeti Tanács által elfogadott deklarációnak október 31-én publikált szövegéből azonban - a legfrissebb bécsi és prágai eseményekről is jól informált Milan Hod a beavatkozására - már hiányzott a szlovák nemzeti önállóságot garantálni hivatott 4. pont, amely azt követelte, hogy a "cseh-szlovák nemzet magyarországi ága is képviseltesse magát az eljövendő békekonferencián". Ezzel az önálló szlovák politikai akció lehetősége és Károlyi Mihály magyar-szlovák kiegyezést kilátásba helyező elgondolásai egyaránt esélytelen alternatívákká váltak. Pedig Károlyinak a Szlovák Nemzeti Tanácshoz küldött október 30-i távirata az együttműködésre helyezte a hangsúlyt: "Mi azon az állásponton vagyunk, hogy minden népet megillet az önrendelkezés szent joga? Meg akarjuk azonban mondani, hogy mély meggyőződésünk és szent hitünk szerint a tót és a magyar nép egymásra van utalva, és hogy békés megegyezésben és testvéri együttműködésben kell keresnünk szebb jövőnket és a jobb életnek feltételeit és biztosítékait."

A magyar-szlovák viszony rendezését önmagában az a tény sem akadályozta volna, hogy a szlovák választávirat a jó viszony egyedüli lehetséges formáját a szuverén nemzeti képviseletek közötti nemzetközi kapcsolatok kialakításában jelölte

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta