rubicon

A Szent Szövetség szorításában

Kiútkeresés egy modern Magyarország irányába
12 perc olvasás

A Szent Szövetség Európájának egyik meg­határozó politikai egyénisége Metternich volt. Az osztrák kancellár azt a célt tűzte ki, hogy a Habsburgok nagy múltú, de laza szer­kezetű birodalmából szilárd egységet kovácsoljon. És ebben az egységben aggasztóan különálló résznek látta Magyarországot.

Azt az országot, amely tiltakozott az ellen, hogy az 1806-ban Osztrák Császársággá alakult birodalom puszta részének tekintsék, s hivatkozva korábbi sarkalatos törvényeire, azt kívánta, hogy a régi jogon maradjon a Habsburgok uralma alatt. 

A régi jog mögött azonban egy teljesen más kormányzati szisztéma húzódott meg, más kormányzati rendszer, mint a birodalom többi tartományában és országában.

 

A Habsburg-dinasztia uralma idején Magyarország mindvégig arra törekedett, hogy biztosítsa – többé-kevésbé törvények által körvonalazott – önállását, belső kormányzásának rendjét, s részesüljön a rendi struktúrában is kívánatos gazdasági-társadalmi fejlődésből. Jól tudjuk, hogy milyen eredményekkel jártak a magyar rendi-alkotmányos elképzelések és az osztrák-német, tehát a Habsburg-hatalom akaratát kifejező abszolutisztikus és birodalmi centralizációs törekvések

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.