rubicon

A Securitate

13 perc olvasás

A román kommunista rendszer politikai rendőrségét (Általános Népbiztonsági Igazgatóság, eredeti megnevezése szerint Direcția Generală Securității Poporului, közismertebben Securitate) 1948. augusztus 30-án hozták létre. Noha a Securitate szigorúan követte a szovjet állambiztonság szerkezeti felépítését, az új erőszakszervezet átvállalta a korábbi politikai rendőrség (Direcția Poliției de Siguranță), valamint a Különleges Hírszerző Szolgálat (Serviciul Special de Informații) feladatkörét is. A következő évtizedekben a Securitate – vagy ahogy a népnyelvben elterjedt: a Secu – különösen hírhedtté vált a román erőszakszervezetek sorában.

A szer­ve­zet ge­ne­zi­se Az An­to­nes­cu-­rend­szer erő­sen an­ti­kom­mu­nis­ta, an­ti­sze­mi­ta és ki­sebb­ség­el­le­nes po­li­ti­ká­ját meg­va­ló­sí­tó de­tek­tí­vei a Szov­jetunió és a ro­má­niai balol­da­li pár­tok szol­gá­la­tá­ba áll­tak. Ami­kor 1945. már­cius 6-a után szov­jet nyo­más­ra Mi­hály ki­rály a balol­da­li Pet­ru Gro­zát ne­vez­te ki kor­mány­fő­nek, a szov­jet ál­lam­biz­ton­ság le­he­tő­sé­get ka­pott, hogy beépül­jön a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.