rubicon

A Rosenberg házaspár

8 perc olvasás

Budapesten a belváros egyik utcája évtizedeken át, a kommunizmus bukásáig a Rosenberg házaspár nevét viselte. A kommunista mítosz szerint ártatlanul végezték ki őket a hírhedt Sing Sing börtönben a mccarthyzmusnak nevezett időszak csúcspontján, 1953-ban. A többi kommunista mítoszhoz hasonlóan ez is hamis volt: Julius és Ethel Rosenberg egy kémszervezet középpontjában állt, a férfi tevőlegesen, az asszony inkább titkárnői teendőket ellátva. A házaspár a hidegháború talán legsúlyosabb biztonságpolitikai ügyébe, az atombomba gyártásának kérdésébe keveredett bele: minden erejükkel segítettek a szovjeteknek abban, hogy az amerikaiak után másodikként szert tegyenek ennek a fegyvernek a titkára.

A há­zas­pár tör­té­ne­te túl­mu­tat az egye­di ese­ten, s bi­zo­nyos ál­ta­lá­no­sabb konk­lú­zió­kat is le le­het von­ni az éle­tük­ből. Ju­li­us Rosenberg Oroszor­szág­ból szár­ma­zó lengyel zsi­dó csa­lád­ban szü­le­tett New York Lo­wer East Si­de ne­vű ne­gye­dé­ben. Édes­ap­ja rab­bi­nak sze­ret­te vol­na ne­vel­ni, ám Ju­li­us már 16 éves ko­rá­ban be­lé­pett a New York Ci­ty Col­le­ge fia­tal kom­mu­nis­tái­nak li­gá­já­ba. 1939-ben vég­zett mér­nök­ként, s eb­ben az év­ben össze­há­za­so­dott Ethel Gre­eng­lass-­szal, aki ugyan­csak zsi­dó be­ván­do­rolt csa­lád gyer­me­ke volt. Ket­ten együtt az­tán be­szer­vez­ték Ethel öccsét, David Greenglasst is a fia­tal kom­mu­nis­ták li­gá­já­ba; David azon­ban so­ha nem lé­pett be az Egye­sült Ál­la­mok Kom­mu­nis­ta

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.