rubicon

A modernizáció útján

A magyar gazdaság fejlődése a kiegyezéstől az első világháborúig
21 perc olvasás

„Boldog békeidők.” Egy olyan korszak, amikor a magyarországi gazdaság a korábbiakhoz képest igen gyorsan fejlődött, s éves növekedési üteme tartósan 2-3% között mozgott. Amikor fél évszázad alatt a (Horvátország nélkül vett) népesség csaknem 5 millió fővel nőtt, s a háború előtti időre 18,26 millióra emelkedett. Amikor a nyugati piacgazdasági rendszer működésének egyre több eleme — liberális gazdaságpolitika, szabad vállalkozások lehetősége, társadalmi szabadság stb. — honosodott meg a Kárpát-medencében.

A 19. század második felében a nyugat-európai gazdaság gyorsan bővült, s ez egyre világosabbá tette a közép-európai térség elmaradottságát. A magyar szabadságharc leverése (1849) után a bécsi vezetés is felismerte az alkalmazkodás szükségességét. A kemény rendőri és politikai jelenlét mellett olyan gazdaságpolitikai rendele­teket hoztak, amelyek hosszú távon segítették a magyar gazdaság s azon keresztül az egész birodalom fejlődését. Felszámolták a belső vámhatárt, ezzel szabad tőke- és áruforgalmat biztosítottak Ausztria és Magyarország között. Bevezették az osztrák adórendszert, a telekkönyvezést, újraszabályozták a jobbágyfelszabadítási törvények egy részét (földesúri kártérítés, a közös haszonvételű földek elválasztása). Iparszabad­ságot hoztak létre, így az osztrák, cseh vállalkozók egyre nagyobb számban jelenhettek meg Magyarországon. A lehetőségekre gyorsan reagált a hazai gazdaság. Négy-öt év kellett ahhoz, hogy az uradalmak átszervezzék majorsági termelésüket s alkalmazkodjanak az új bér- és költségviszonyokhoz, a bővülő piacokhoz. Éledezett a hazai ipar is, amelynek növekedése felülmúlta a mezőgazdaságét. Másfél évtized alatt már 2100 km vasút működött az országban, elsődlegesen a gabonatermelő vidékek termékeinek szállítására

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.