rubicon

A Minótaurusz nyomában

A bronzkori Kréta régészete
13 perc olvasás
„Van bi­zo­nyos Kré­té, szi­get ez, kö­ze­pé­ben a bor­szín
ten­ger­nek, szép dús part­ját a ha­bok kö­rülön­tik;
raj­ta ki­lenc­ven vá­ros, azok­ban szám­ta­lan em­ber.
Nyel­ve ke­vert: min­den más és más: ott az ak­há­jok,
ott a vi­téz ős-kré­taiak, s ott él a kü­dón nép,
s há­rom dór törzs, is­ten szül­te pe­lasz­gok is mind.
És Knó­szosz nagy vá­ra, ki­lenc évig hol a leg­főbb
Zeusszal tár­sal­gó Mí­nósz gya­ko­rol­ta ural­mát…”
(Ho­mé­rosz: Odüsszeia, 19., 172–179. De­ve­cse­ri Gá­bor for­dí­tá­sa)

A 19. szá­zad vé­géig csak az

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.