rubicon

„A magyar katolikus veszedelem” és a görögkatolikus egyház elleni kommunista offenzíva a háború utáni Romániában

8 perc olvasás

A román görögkatolikus egyház keleti rítusú katolikus egyház, amely 1989 decemberétől a római katolikus egyházzal szerves egységben működik. 

Alapítása 1697–1701 között ment végbe Erdélyben, ahol a román ortodox közösség egy része a görögkeleti egyházat elhagyva – bizonyos társadalmi és nemzetiségi jogokért cserébe – doktrinális és egyházszervezeti kapcsolatot létesített a Szentszékkel, bár tovább­ra is a román nyelvű bizánci szertartást követte. 

Ennek révén a románság előtt megnyíltak a római katolikus művelődés nyugati központjai, ami alapot biztosított egy iskolázott elitréteg létrejöttéhez, elősegítve ezzel a nemzeti öntudat kialakulását. 

Ilyen típusú vallási unióra Kelet-Európában több példát is találhatunk (breszti unió, 1596; ungvári unió, 1646). Az unió ugyanakkor elvetette a román ortodox és görögkatolikus hívek közösségei közötti viszály magvait.

1918 után mind a román állami hatóságok, mind az ortodox egyház úgy tekintettek Románia szomszédaira, elsősorban a Szovjet­unióra és Magyarországra, mint potenciális ellenségekre. Úgy vélték, Magyarország arra használja a római katolikus egyházat, hogy meggyengítse a fiatal román nemzetállamot. Ez volt az egyik

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.