rubicon

A központi igazgatás a késő középkori Magyarországon

25 perc olvasás

A középkorban a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalom még nem vált el teljesen egymástól, ezek az uralkodó személyében és tanácsában egyesültek. A királyi tanács hozhatott még dekrétumokat, amelyeket törvényként fogadtak el, noha a 15. század közepétől rendszeressé váltak az országgyűlések. Utoljára az 1518-as Szent György-napi országgyűlés kudarca után szavazott meg a királyi tanács dekrétumot. Igaz, ezt már nem lehetett végrehajtani, ezért még abban az évben Tolnán, majd Bácsott hoztak az összegyűlt rendek törvényeket. Az ország igazgatásában döntő szerepet játszó tanácsot alkotó főpapok és főurak, azaz a prelátusok és a bárók voltak a királyi kúria nagybíráinak a bírótársai is, tehát ugyanazok döntöttek a bíróságon, akik az ország sorsát intézték.

A király és az udvar

Mindez a jogkör egy személyben, az ország királyában egyesült. Ő volt az ország „természetes ura”, aki „a feltétlen királyi tekintély, és a hatalom teljességéből” jogosult intézkedni. Az uralkodó ezen jogát még a gyenge királyok alatt sem vonták kétségbe, az természetesen más kérdés, hogy mikor és milyen módon tudta akaratát keresztül vinni. Elvileg ezt a római jogból származó egyik jogelv korlátozta: „ami mindenkit illet, azt mindenki által jóvá kell hagyatni.” Itt a „mindenki” szó értelmezése a fontos, ugyanis ezen alapul az országgyűlésen összegyűlt rendek egyik legfontosabb joga, az adómegajánlás. Már az Árpád-korban gyakran hivatkozott a király a prelátusok és a bárók, azaz tanácsa tanácsaira, sőt beleegyezésére, eredetileg tehát az uralkodó által kinevezett vagy legalábbis az általa kiválasztott főpapok és országos méltóságok a „mindenki”, akiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez különben érthető is: a főpapok és a leghatalmasabbak közül kiválasztott méltóságok egyetértése alapján az ország legnagyobb birtokosa, a király, simán keresztülvihette akaratát. A helyzet akkor változott meg, amikor Zsigmond uralkodása első évtizedeiben, majd a halála után megindult nagy királyi birtokeladományozási hullám következtében az uralkodó kezén lévő birtokállomány összezsugorodott: hiába a korona a legnagyobb földesúr, néhány arisztokrata uradalmai megközelítik a királyét.

Csak a várakat tekintve: hiába volt az 1458-ban trónra került Mátyás születési jogon az ország legnagyobb birtokosa, családi vagyona a koronauradalmakkal együtt az ország várainak csak 10%-át foglalta magában, az egyházi nagybirtok kezén ugyanakkor 10,3%, míg a világi arisztokráciáéban 44,7% volt. (A többit előkelő köznemesek, illetve külföldiek uralták.) Mindez tehát reformokat tett szükségessé, amelyek bevezetése óvatosságot igényelt, hiszen ezek sokak érdekeit

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.