rubicon

A kormányzó Gödöllőn

Gödöllői trilógia 3.
12 perc olvasás

„Az udvari kíséret egy darabig itt maradt, míg sikerült Bécsbe visz­­­-szamenniük, és azután a kastélyt a csendőrök vették őrizetbe. Min­den kihalt!” – rótta fel a historia domus öreg lapjaira a gödöllői vártemplom plébánosa. 1918 no­vemberének első és az Oszt­rák−Magyar Monarchia vég­nap­­jait írták ekkor.

Az ország szempontjából is nehéz, zakla­tott 1919-es eszten­dő után azon­ban újra élet köl­tözött a tanács­köztársaságot és a román meg­szállást megszen­vedett öreg épü­letbe. 1920-tól Horthy Miklós kormányzósá­gá­val államfői re­zidenciává avan­zsált kastély is­mét rendez­vé­nyek és vadásza­tok színhelye lett. 

Horthy gya­korta politiku­so­kat, külföldi dip­lomatákat látott itt vendégül, mindenekelőtt az őszi vadászati szezonban, de lovasversenyek, tereplo­vaglá­sok, sőt politikai ta­nácskozások alkalmával is. Má­sod­virágzás volt ez a háborús évekig tartó korszak… Kevesebb fénnyel, ko­pottabban és nehéz­kesebben, de mégiscsak a kirá­lyi idők egy­fajta utózöngéje. 

A ré­gi fé­nyét vesz­tett kas­tély­ba az ál­lam­fői poszt vá­ro­má­nyo­sa, Hor­thy Mik­lós – aki 1904 és 1911 kö­zött Fe­renc Jó­zsef szárny­se­géd­je­ként

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.