rubicon

A klasszikus kádárizmus

21 perc olvasás
Abban nincs különösebb vita, hogy az '56-os forradalom leverését követő bő három évtizedet bízvást elnevezhetjük arról a személyről, aki akkor diktátorként az ország élén állt és lényével mintegy jelképe lett ennek az időszaknak. Ahogy beszélünk Ferenc József-korszakról, Horthy-korszakról, Rákosi-korszakról, ugyanígy beszélhetünk Kádár-korszakról is. Nehezebb kérdés abban állást foglalni, hogy volt-e „kádárizmus”. S ha igen, akkor mi jellemezte kiforrott, érett, klasszikus formájában?

Volt-e a Kádár nevével jelzett időben a magyarországi szovjetblokk-konform uralomfenntartási modellnek olyan rendszervonása, amely markánsan megkülönbözteti a többi blokkország hatalomfenntartási gyakorlatától? A kérdés politikai aktualitását természetesen az adja, hogy a „kádárizmus” (feltételezve, hogy volt ilyesmi) a „Brezsnyev-kori pangás” „sajátos magyar útjának” tekinthető-e, vagy az 1989–90-es rendszerváltás előtörténetét képezi. Az utóbbi felfogás szerint a szovjetblokk-konform felszín alatt alakult-érlelődött az 1990 utáni rendszer – mint a kapitalizmusembrió a feudalizmus méhében –, és a kádári hatalom szerepe az volt, hogy elrejtve megóvja a születendő „felemásan polgárosodott” kisdedet a moszkvai Heródestől. E sorok írója elöljáróban leszögezi, hogy az elsőként említett álláspontot fogadja el: a Kádár-uralmat a Brezsnyev-kori pangás sajátos magyar útjának tekinti.

A korszak szakaszolása

A nyitó és a záró szakasz meghatározása egyértelmű. Az első periódus a Megtorlás és a konszolidáció, 1956–60 címet viselheti. Tartalmazza a forradalmat hordozó erők utóvédharcának felszámolását (ezt szolgálta a forradalmárokkal szembeni megtorlás), az államszervezet működőképességének visszaállítását, valamint annak tudatosítását, hogy ezt a működőképességet

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.