rubicon

A kisnemesség önszerveződése

7 perc olvasás

A magyar feudális jog a községeknek három alaptípusát ismerte: a földesúr hatalma alatt élő, személyileg függő jobbágyok (parasztok) közösségét, a nagyobb szabadságot, kedvezőbb életfeltételeket biztosító, lazább földesúri függést jelentő mezővárost és a szegény „kisnemesek” társulását, a nemesi községet. A zömmel egytelkes nemesek lakta kurialista falvak már nem álltak földesúri hatalom alatt. Helyi autonómiájuk a magyar társadalomfejlődés egyik demokratikus irányba mutató jellegzetessége.

A kisnemesi tömegeket eltérő jogi helyzetű rétegek alkották. Közülük a királyi kiváltsággal felruházott csoportok (pl. királyi vadászok, határőrök), továbbá az egytelkes (kurialista) nemesek és az egyházi (prédialista) nemesek elkülönült faluszervezetben éltek.

A nemesi községek szervezete – 16–17. századi előzmények nyomán – a 18. század első felében alakult ki, s a század második felében szilárdult meg. A korábban fegyverforgató, hadszervezetben élő kurialistáknak a felszabadító háborúk megszűntével, a békés újjáépítés kezdetén kellett rádöbbenniük arra, hogy hatékony önvédelem nélkül képtelenek szembeszállni a körülöttük újra kiépülő hatalmas uradalmakkal, a puszták betelepítésével gazdaságilag megerősödő jómódú köznemesekkel. De nem vehetik fel a harcot az állandó hivatalokat kiépítő, megadóztatásukra törekvő nemesi vármegyével s az állandó hadsereget, népes hivatalnokréteget fenntartó modern állammal sem.

S ha nem is mérték fel tudatosan, megérezték, hogy a jobbágysorba süllyedés különösen számukra, a köznemesség legalsó és legnépesebb rétege számára vált reális veszéllyé. (Az egyházi nemesek, a püspökök fegyveres szolgái sosem élveztek teljes nemesi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.