rubicon

A király emberei

Mátyás és a hatalmi elit
16 perc olvasás

A hatalmi elit a középkorban leggyakrabban a királyi tanácsot jelentette, azt pedig, hogy ennek ki lehet tagja, részben a születés, részben a király akarata döntötte el. Tágabb értelemben a poli­tikai elithez számíthatjuk a királyi udvar nem báró tagjait is – az udvari lovagokat, udvari familiárisokat és más „udvaroncokat”.

A középkori politikai elit szigorúan osztályalapú volt, vagyis oda bejutni csaknem kizárólag a társadalom előjogokkal bíró csoportjaiból – kitüntetetten a nemességből – lehetett. Kivételt egyedül az egyház képezett, amely a nemtelenek számára jóformán az egyedüli felemelkedési lehetőséget biztosította Magyarországon. Azok viszont, akik ezen az úton bejutottak az egyházi elitbe, főpapokként sokszor a világi főurakét is meghaladó politikai befolyásra tehettek szert.

Az elit szó olyan társadalmi csoportokat jelöl, amelyek valamilyen értelemben domináns helyzetben vannak egy adott társadalmi rétegen, foglalkozási csoporton vagy akár a társadalom egészén belül. Beszélünk politikai, gazdasági vagy szellemi elitről, de jóformán minden közösségnek megvan a maga elitje; mi több, a globalizációnak megfelelően ma már világelitről is lehet beszélni. A szó a latin eligere (kiválasztani) igéből ered a francia élire közvetítésével, és az elit legalapvetőbb attribútuma éppen a kiválasztottság ténye vagy érzése.

Elitek a középkorban

Ha maga a szó nem is, az általa jelölt jelenség a középkorban is létezett. Minden közösségnek megvolt a maga kiválasztott csoportja: a falunak, a városnak, a nemességnek, az egyháznak és az országnak is; utóbbit szokták a történészek politikai elitnek nevezni. Ez a csoport azokat foglalta magában, akik a király mellett – vele

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.