rubicon

A KGB Szerovtól Krucskovig

Állambiztonság a Szovjetunióban
18 perc olvasás

A totalitáriánus rendszerek létezések feltétele az erőszak, a lakosságra gyakorolt állandó nyomás. A sztálini rendszer kiépülésével párhuzamosan az állambiztonsági szervek egyre nagyobb hatalomra tettek szert, a politikai ellenfelekkel való leszámolásban a politika játékszereivé váltak. Hruscsovnak az SZKP XX. kongresszusán elmondott titkos beszéde azonban csapást mért az állambiztonsági szervekre is, vezetőit arra késztetve, hogy a lakosság millióinak ellenőrzésére és engedelmességre kényszerítésére új formákat és módszereket alkalmazzanak. A Lenin és Sztálin alatt alkalmazott fizikai terrort egyre inkább a szellemi, ideológiai terror váltja fel. Andropov volt az első, aki rájött, hogy a széles körű „gulágosítás” nem csupán diszkreditálja a Szovjetuniót és az SZKP-t a világ szemében, de nem is hatékony.

Sztá­lin ha­lá­la után, 1953 ta­va­szán Be­ri­ja a Belügy­mi­nisz­té­riu­mot és az Ál­lam­vé­del­mi Mi­nisz­té­riu­mot Belügy­mi­nisz­té­rium el­ne­ve­zés alatt egye­sí­tet­te. Ez az ál­la­pot azon­ban még egy évig sem tar­tott. Az SZKB KB El­nök­sé­ge már 1954. feb­ruár 8-án úgy ha­tá­ro­zott, hogy a Belügy­mi­nisz­té­rium szer­ve­ze­te

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.