rubicon

A keresztes lovagok és a zsidóság

10 perc olvasás

Az első keresztes hadjáratok zsidóellenes atrocitásokkal terhesek. A Rajna-vidéki városokban történt pogromokról olvasván arra kell választ keresni, miért, s miért éppen ekkor törtek ki az indulatok, miképpen fordultak a zsidók ellen a – héber kútfőkben csak gentilis (kb. „itt honos, bennszülött, a mi népünkhöz tartozó”) névvel illetett – keresztesek? Mi az egyház felelőssége a pusztításokért? Mennyiben voltak a keresztesek valóban zsidóellenesek?

1095 vé­gén, né­hány hét­tel a ke­resz­tes há­bo­rú meg­­­hir­de­té­se után Fran­ciaor­szág­ban elter­jedt a hír, hogy a ke­resz­te­sek Rou­­en­ban tö­meg­mé­szár­lást ren­dez­tek a zsi­dók kö­zött. Nem tud­juk, hogy ez va­ló­ban meg­tör­tént-e, min­de­n­eset­re a to­bor­zás lel­ke, Amiens­-i Pé­ter hasz­not hú­zott be­lő­le, hi­szen a fran­cia zsi­dók­tól olyan le­ve­let csi­kart ki, mely­ben azok fel­szó­lí­tot­ták hit­sor­so­sai­kat, hogy Pé­ter­nek és hí­vei­nek „élel­met vi­gye­nek mind­azon hely­sé­gek­ben, amer­re út­ju­kat ve­szik”. 

Régi sérelmek

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.