rubicon

A katharok

3 perc olvasás

A katharok, avagy albigensek a középkori egyház számára veszé­lyes tanokat vallottak: hittek – mint évszázadokkal korábban a manicheusok – a Rossz létezésé­ben, az anyagi világot illúziónak és próbatételnek tekintették. Meg­váltástanukban az istenné válás útját hirdették. 

A pápa ke­resz­tes had­já­ra­tot hir­de­tett el­lenük. Sorra estek el váraik: Per­pignan, Narbonne, Carcassone és Toulouse. Utolsó erősségüket, Montségur várát tíz hónapig ost­ro­molták a francia keresztes ha­dak. A hegycsúcson magasodó vár a hagyomány szerint a Grál oltalmazója volt. 

A vár feladása előtt négy „tökéletes" leeresz­kedett a hegyorom meredek oldalán, hogy valamit elvigyenek, mielőtt a megszállók feldúlják kincseiket. A vérségi vonal titka a legenda szerint ekkor került a templomosokhoz.

Eretnek tanok

A kathar eretnekeket sokféle néven nevezték: tiszták, albigensek, újma­ni­cheusok, patarénusok, bogumilok, tisserandok. Dua­lis­ta val­lásuk me­leg­ágya a 12. szá­zad­ban Dél-Fran­ciaor­szág volt. Provence és Lan­gu­e­doc ek­kor még nem tar­to­zott a fran­cia ko­ro­na alá: ezek az ön­ál­ló és ön­tu­da­tos gróf­sá­gok hoz­ták lét­re a 12. szá­zad ma­gas­kul­tú­rá­ját, a tru­ba­dúr­köl­té­sze­tet. A pro­van­szál lég­kör­ben meg­gyö­ke­re­se­dő új val­lás hí­vei a Sá­tánt az Ótes­ta­men­tum Is­te­né­vel

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.