rubicon

A kastély lakói

Az arisztokrácia világa 4.
9 perc olvasás

Mi mindent csinál a kastély ura, úrnője? Elsősorban reprezentál, vagyis a társasági életben megjelenik. Ez már önmagában cselekvés, az arisztokrata életmód egyik legsajátosabb megnyilvánulása. Ennek eredete egyidős magával a társadalmi csoporttal, hiszen léte leglényegéhez tartozik. Az arisztokrácia ugyanis mint a társadalmat irányító réteg, amikor megjelenik, magát a hatalmat jeleníti meg az alattvalók szemében. A közhatalom működésének ugyanis a láthatóság az egyik legfontosabb, funkcionális jele és mozzanata. Mivel pedig az arisztokrata reprezentáció az alattvalóknak szól, ennek egyfelől jelszerűen szemléletesnek kell lennie, továbbá kábítóan pompázatosnak, a szimpla földi halandó számára megközelíthetetlennek és mereven szertartásosnak, végletesen szabályozottnak is. 

A történeti szociológia ezt a jelenséget összességében feudális nyilvánosságnak nevezi. Itt a hatalom megjelenítése egyfajta közösségi politikai feladata a hatalomban osztozó uralkodó csoportoknak, szemben a polgári nyilvánossággal, amely viszont az alattvalók eszköze arra, hogy a hatalmat ellenőrizzék és orientálják.

Korszakunknak azonban kettős arculata van. Egyfelől még él ez a hagyományos értelemben vett hatalmi reprezentálás, de már keveredik azzal az érdeklődéssel, ahogy a polgári közönség a nyilvánosság egyik szegmense, a média színpadán föltárulkozó mutatványt nézi, sőt fogyasztja. Ennek információs közege kezdetben a lapok társasági rovataiban olvasható híranyag, amelynek egyik fontos vonulata az arisztokraták viselt dolgairól beszámoló tudósítás. Hírré válik, ha utaznak, ha megérkeznek, ha ott vannak a színielőadásokon (netán egyben műkedvelő résztvevők is), ha megjelennek a nagy bálokon, a politikai, jótékonykodási és kulturális demonstrációkon. Részvételüknek azonban már egyre kevésbé a hatalomból való részesedés, hanem mindinkább a médiaismertség adja a súlyát és a vonzerejét, ami gazdasági faktorrá válik, mert vele könnyebb eladni a lapot. 

Mivel a 20. századhoz közeledve ebben a közegben lassan megjelennek a tömegek vágyképeinek hordozására alkalmas új bálványok is, a hasonló társadalmi funkcióban szereplés elindítja a személyi közeledést: ennek egyik első, világbotrányt kiváltó jelenete, amikor egy belga hercegné (aki azért nem kékvérű születésű, hanem amerikai polgárleány) elhagyja főrangú hitvesét Rigó Jancsi magyar cigányprímás szerelméért! Napjainkban a tömegkommunikáció a monacói vagy a walesi hercegnő társasági életét pontosan olyan hírértékűnek minősíti, mint egy futballsztárét vagy egy popénekesét. De épp ezért ma már az arisztokratának sem a teljes élete a nyilvánosságé; megvan immár a modern ember oly nélkülözhetetlen privát világa is, még ha sokszor rejtegetnie is kell a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.