rubicon

A Karoling-reneszánsz

Az európai kultúra alapvetése
6 perc olvasás
Károly nagysága leginkább kultúrpolitikájában bontakozott ki, ezen a téren gyakorolt legmaradandóbb hatást az európai fejlődésre. A császárság felújításával az Imperium Christianumban egységes politikai keretet akart adni a nyugati kereszténységnek, de ez a törekvése kudarccal járt, birodalma hamarosan felbomlott. Kulturális alkotásaival viszont megalapozta a nyugati kereszténység középkori szellemi egységét.

Életrajzírója, Einhard, „magnus clericus”-nak nevezi Károlyt. Ez alatt nem azt értette, mintha Károly a klérus tagja lett volna – bár mint király az akkor elfogadott teokratikus királyeszme értelmében „mintegy pap” is volt (quasi sacerdos) –, hanem arra utalt, hogy műveltségben versenyezhetett kora klerikus értelmiségével. Hiszen tökéletesen beszélt latinul, s olvasott görögül is. Behatóan foglalkozott a hét szabad művészet egyes tárgyaival, és palotájában tekintélyes könyvtárat gyűjtött össze.

Nagy Károly hozta létre azt az iskolarendszert, amely a következő századokban az egész nyugati kereszténység területén elterjedt: a plébániai, püspöki és kolostori iskolák hálózatát. Nem lehet meghatottság nélkül olvasni a 802. évi capitulare óhaját: „mindenki küldje fiát a betűk megtanulására” a plébánoshoz, aki ingyen köteles tanítani, legfeljebb önkéntes ajándékot fogadhat el. Az általános tankötelezettség és az ingyenes népoktatás utópiája, amely az egykori birodalom területén még ezer év múlva is jórészt jámbor óhaj maradt! Ugyancsak a plébánosok kötelességévé tette, hogy mindenkit – a nőket és a gyermekeket is – tanítsanak meg a Miatyánk és a Hiszekegy elmondására. Ismét olyan kívánság, amelynek a 15. században a falusi papok egy része sem tudott eleget tenni a püspöki látogatások alkalmával.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.