rubicon

A hatalom és az írók

8 perc olvasás
Diktatúrában az írónak kulcsszerepe van. A hatalom számít rá, ugyanakkor irányítani is akarja. Meghatározza, miről írjon, eldönti, hogy művei közül mi adható ki. A hiúságára épít: elhiteti vele, hogy ő a „lélek mérnöke”, a nagy nevelő, a tömegek felemelője. Ha megfelelőnek ítéli, elismeri, gondoskodik róla. Óvja, védi és neveli védencét. A hatalom válogat is: akit származása vagy alkotói múltja miatt nem tart megfelelőnek, arról leveszi a kezét. Kedvezményei csak a kiválasztottakra vonatkoznak, tőlük engedelmességet kíván, az esetleges renitenskedőket megbünteti. A többiekkel nem nagyon törődik: a légüres térben éljenek-haljanak úgy, ahogy tudnak.

A második világháború végén szovjet érdekszférába került ország 1950-re elvesztette demokratikus arculatát. A szellemi élet is uniformizálódott. Az ekkor uralkodóvá vált eszme a marxizmus-leninizmus sztálini változata volt, az irodalomra érvényes megfelelője pedig a szocialista realizmus. A hatalomnak azonban ködös elképzelései voltak erről a fogalomról.

A szocialista realizmus a birodalom központjában azt jelentette, hogy az alkotónak közérthető formában, optimista szellemben, forradalmi pátosztól áthatva kell ábrázolnia – valójában meghamisítania: voluntarista módon lakkoznia – a valóságot. A húszas évek végétől a Szovjetunióban a művészeti kísérletezést – mint a „dekadens burzsoázia” megnyilvánulását – elvetették. „Tartalmában szocialista, formájában nemzeti” irodalmat akartak, valójában pedig a hatalom szolgálatát kívánták birodalmi stílusban.

Egzisztenciális függés

Az irodalmi élet új szervezeti keretei 1949–1950-ben épültek ki. Addig az írók saját szervezésű irodalmi, érdekvédelmi társaságokba

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta