rubicon

A független királyság megteremtése

Szent István király és a magyar államalapítás
22 perc olvasás

Már a 11. század végének hagyománya István koronázásában húzta meg a magyar történelem legjelentősebb korszakhatárát. Az ő idejében a 10. századi nagyfejedelmek uralta Kárpát-medence egységes uralmi területté, a türk eredetű nomád kettős fejedelemség feudális politikai szervezetté vált. A király szervezőmunkája nyomán kialakult a világi és egyházkormányzatnak, hátterükben pedig az új típusú feudális birtokszervezetnek az a rendszere, amely további két évszázadon keresztül teljesítőképességével kifelé és befelé egyaránt sikeres állammá tette a Magyar Királyságot. A létrehozott szervezet rugalmasan formálódott az egyes korok követelményei szerint, nagymérvű átalakítása azonban csak a 13. század elejétől vált szükségessé. A négy évtizedet felölelő „államalapítás” mindenre kiterjedő, ma már részleteiben is közismert aprómunkát feltételez, amelynek a keretét egy tudatos uralkodói program teremtette meg. Ez a program szervesen illeszkedett az akkori világ korszerű politikai törekvéseihez, s a sztyeppei kötődésű magyarságot a keresztény népek közösségének részévé tette.

Ist­ván éle­té­ről is szá­mos for­rás­adat őr­ző­dött meg a nyu­ga­ti el­be­szé­lő for­rá­sok­ban, és sze­mé­lyes ural­ko­dói te­vé­keny­sé­ge

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta