rubicon

A Frank Birodalom utódállamai

Európa hatalmai a honfoglalás korában
8 perc olvasás

888 januárjában meghalt Vastag Károly, s ezzel végleg megszűnt a Karoling Birodalom már csak névlegesen létező egysége. A császár halálát követő változásokról Regino prümi apát, a neves annalista a következőket írta: „Az uralmának engedelmeskedő királyságok szétestek, egymástól elhatárolódva nem vártak többé természetes urukra, hanem mindegyikük maga akart tetszése szerint királyt választani. Ami nagy háborúskodásokra vezetett, mivel nem volt olyan frank herceg, aki nemességének méltósága, bátorsága és bölcsessége révén uralkodhatott volna ezeken a királyokon, akik valamennyien származásuk szerint, hatalomban és méltóságban egyenlőek voltak. Így a viszálykodás egyre növekedett közöttük, és senki sem volt képes úrrá lenni fölöttük.”

Ha a Karoling Birodalom összeomlását 888 után közvetlenül befolyásolta is a Karoling-házból származó – a keleti és nyugati frankok, valamint a pápaság fölött egyaránt tekintéllyel és hatalommal bíró – örökös hiánya, a Karoling-monarchia hanyatlása már a 9. század első negyedében elkezdődött, s ezt a folyamatot a század közepétől szinte minden oldalról érkező külső inváziók csak gyorsították.

A Nagy Károly hódításai által létrejött Frank Birodalom, amely az északi Fríz földtől az Ebróig és Dél-Itáliáig, Keleten az Elbáig és a Dunáig terjedő területen különböző népcsoportokat fogott össze – kisebb helyi sajátosságokkal – egy egységes civilizációba, valójában törékeny egyensúlyon nyugodott. A frank monarchia intézményeiben két ellentétes elv keveredett. Egy katonai elv, az erőszakon alapuló régi hagyomány, a háború és a rablás, a felső arisztokrácia hatalmának az alapja; valamint egy vallási természetű, új elv, amely a hatalmat liturgikus aktusra alapozta, a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.