rubicon

A bunker

14 perc olvasás

Hitler a háború utolsó hónapjait a bunkerban töltötte, amelyet az 1940-es évek elején építtetett. Tíz méterrel a föld alól irányított hadseregeket, amelyeket már régen szétzúztak, és rendelt el döntő csatákat, amelyekre sohasem került sor. A Führer – minden gyarlósága ellenére – továbbra is vitathatatlan autoritással rendelkezett. Sőt, úgy tűnt, hogyaz az öregedés jelei és erőfeszítései még erősítették is fellépéseinek szuggesztivitását. Senki sem mert ellentmondani neki. Tekintélyes tábornokok és kitüntetésekkel dekorált tisztek álltak némán a napi helyzetmegbeszéléseken, s ellentmondás nélkül teljesítették utasításait, amelyek értelmetlenségével pontosan tisztában voltak. Valójában utolsó döntései a világtól elszakadt és elzárkózott ember világgyűlöletéről, pusztítási szándékáról és operába illő pátoszról tanúskodtak. A színjáték fináléja azonban még hátravolt.

Hit­ler már ha­ta­lom­ra ju­tá­sa­kor és azután is több­ször ki­je­len­tet­te, hogy so­ha­sem fog ka­pi­tu­lál­ni. 1945 ele­jén Luft­waf­fe­-ad­ju­tán­sá­nak, Ni­co­laus von Be­low-­nak azt mond­ta: „El­buk­ha­tunk. De egy vi­lá­got vi­szünk ma­gunk­kal.” Min­dent el­kö­ve­tett, hogy ne csak ural­ma ér­jen vé­get, ha­nem az or­szág is tel­je­sen

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.