rubicon

A 4. honvéd huszárezred a keleti fronton 1941-ben

17 perc olvasás

Bár már az I. világháborút követő évektől komoly viták folytak a honvédségen belül a lova­salakulatoknak a modern háborúban betöltött – vagy inkább elhanyagolható – szerepéről, a kelet-európai hadszíntér földrajzi viszonyai mindenképpen a lovasság megtartására ösztönöztek. Ezért kapott helyet az 1940-ben felállított Gyorshadtest hadrendjében a két gépkocsizó dandár mellett két lovasdandár. 

A II. világháború idején a Magyar Királyi Honvédség 1941. június 27-én kapcsolódott be a Wehrmacht Szovjetunió elleni hadjáratába. 

A mozgósítás érintette a Nyíregyházán székelő 1. honvéd lovasdandár parancsnokságát és teljes állományát, közöttük a magyar királyi gróf Hadik András 4. honvéd huszárezredet.

A lovasdandár hadrendjébe két azonos szervezésű huszárezred, egy lovas-páncélos zászlóalj, két kerékpáros zászlóalj, egy-egy lovas- és gépvontatású tüzérosztály, lovas-légvédelmi gépágyús üteg, lovas-híradó század, utászszázad és a dandárvonat tartozott. Az akkor érvényes hadrend szerint a huszárezred szervezetébe két huszárosztály 3-3 lovasszázaddal és az ezredközvetlen alakulatok – távbeszélő szakasz, árkász-, géppuskás, gépvontatású páncéltörő ágyús század és huszárüteg 4 db fogatolt 7,5 cm-es hegyi ágyúval – tartoztak. Létszáma: 66 tiszt, 64 hivatásos altiszt, 66 tovább szolgáló altiszt, 163 sortisztes és 1097 huszár. Összesen 14 56

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.