rubicon

3. Thomas Jefferson (1801–1809)

12 perc olvasás

A halála óta eltelt két évszázad során Jefferson az amerikai eszmék és ideálok megtestesítőjévé vált. Első tudományos életrajzának szerzője, James Parton ezt így fogalmazta meg: „Ha Jefferson tévedett, Amerika téved. Ha Amerikának igaza van, Jeffersonnak igaza volt.” Amikor az amerikaiak úgy érezték, hogy országuk jó úton halad, tisztelettel idézték fel a radikálisan demokratikus eszméket hangoztató gondolkodó emlékét. Amikor pedig úgy vélték, hogy hazájuk megtagadja ideáljait, súlyos kritikával illették az opportunista politikust, aki deklarálta az emberi jogokat, de nem szabadította fel rabszolgáit. De bármennyire korlátozottan is értelmezte Jefferson nemzedéke az emberi egyenlőséget, mégiscsak ők hirdették meg ezt elsőként egy egyenlőtlenségen alapuló világban, és ők tették lehetővé az elv későbbi kiterjesztését. 

Egy módos, de műveletlen nyugat-virginiai ültetvényes családi birtokán látta meg a napvilágot. Amikor ráébredt, hogy környezete mind a szó szoros, mind átvitt értelmében milyen elképesztő távolságra van a korabeli kultúra, az európai felvilágosodás központjaitól, mindent elkövetett e kultúra elsajátítása és elterjesztése érdekében. A William and Mary Egyetemen, amelyet két év alatt végzett el, megismerkedett az európai felvilágosodás irodalmával, megtanult hegedülni, elsajátította a francia nyelvet, elmélyedt a jog, a filozófia, a természetrajz, az építészet és a politika rejtelmeiben. Gyakran vacsorázott együtt

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.