rubicon

Trónöröklés, trónviszályok az Árpád-korban

10 perc olvasás
Az alábbiakban egy olyan dologról lesz szó, ami voltaképpen nem létezett, s egy olyanról, ami nagyon is gyakran feltűnő eleme volt az Árpád-kor politikatörténetének. Az Árpádok királyságában ugyanis nem alakult ki olyan rend, mely mindenki számára kötelező érvénnyel szabályozta volna a trónutódlás kérdéseit. A trónöröklés szilárd rendjének hiánya persze távolról sem jelenti azt, hogy bárki kétségbe vonta volna: az uralkodónak Árpád véréből kell származnia. A hatalom folyamatosságának fikciója azonban a dinasztia egészéhez kapcsolódott, s nem annak egyik vagy másik ágához: az uralkodócsaládhoz tartozás biztosította a király uralmának törvényességét, legitimitását.
Az elvek...

Az öröklés rendjének a trónviszályok kialakulását előidéző szabályozatlansága akkor mutatkozott meg, ha az uralkodócsalád több tagja is kinyújtotta a kezét a korona után. Az ilyen esetek elkerülésére a középkor folyamán több módszer is ismeretes volt. Ha a királyt legidősebb fia követte a trónon, akkor az elsőszülöttség joga (primogenitura) érvényesült. Ez a kézenfekvőnek tűnő megoldás azonban magában hordozta annak veszélyét, hogy az apa halálakor fia esetleg még gyermek, s életkora korlátozza uralkodói teendői ellátásában.

Ez a nehézség nem volt áthidalhatatlan – erre szolgált a régensség intézménye, amikor is valamely megbízhatónak tekintett felnőtt, lehetőleg rokon gyakorolta az uralkodói jogokat a gyermek király nagykorúságáig -, mégis jobb volt elkerülni, mert a középkorban, s kiváltképp az Árpád-kori Magyarországon, az alattvalók elvárták, hogy az uralkodó személyesen gyakorolja hatalmát.

Egy másik öröklési elv a dinasztia mindenkori legidősebb cselekvőképes tagjának juttatta a hatalmat (senioratus). Dönthetett maga az uralkodó is az öröklés kérdésében, ha kijelölte

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.