rubicon

Nemiség, tisztesség és szegénység

A nőkkel és a prostitúcióval kapcsolatos vita és politika Bécsben és Budapesten a századfordulón
12 perc olvasás
A századfordulón társadalmi reformereket és n­mozgalmi aktivistákat, emberbarátokat és szociális kérdésekkel foglalkozó újságírókat, városatyákat és a rend­rséget addig soha nem tapasztalt mértékben foglalkoztatta a nagyvárosi prostitúció. Szerteágazó vita tárgyát képezte a rend­rség által regisztrált, valamint az ún. „titkos” prostitúció, mely – a többi európai nagyvároshoz hasonlóan Budapesten és Bécsben is – az utcákon, lakásokon és bordélyokban úgymond botrányos méreteket öltött. Ám a jelenség túlmutatott az adminisztratív eszközök, ellen­rz­ mechanizmusok vagy tiltások rendszerén. Sokkal közelebb járunk a valósághoz, ha észrevesszük: a kéjelgéssel foglalkozó botránykrónikák, újságcikkek, tanulmányok, rend­rségi és szabályrendeletek hozzájárultak a n­i nemiséggel, a n­i tisztességgel kapcsolatos új szemléletmód kialakulásához és elterjedéséhez.

A prostitúció – a szó legszorosabb értelmében – a századfordulón sem jelentett mást, mint nemi aktust, melynek létrejötte érdekében a két partner közül az egyik – rendszerint a férfi – valamilyen formában fizetett a másik – rendszerint a nő – szolgáltatásaiért. A nagyvárosi prostitúció ily módon kialakult és intézményesedett rendszerében sokkal több férfi vett részt, mint amennyi nő. Ám a korabeli statisztikák és jelentések nem csupán azt a kérdést hagyják homályban, hogy általában hány ügyfél jutott egy-egy prostituáltra. A nőmozgalmi oldalt leszámítva szinte egyetlen szemlélő sem foglalkozott azokkal a férfiúi magatartásformákkal, melyek nélkül az üzletszerű prostitúció elképzelhetetlen lett volna. A legjobb esetben mellékesen megemlítették, hogy egyfajta természetes, éppen ezért semmiféle további magyarázatot nem igénylő szükségletről van szó.

Nők a nagyváros társadalmi életében

Sokkal inkább a nők

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.