rubicon

Modern „vallásháború"

az Alger Hisstory
12 perc olvasás

A húszas évek második felétől az Egyesült Államok értelmiségi köreiben, az egyetemi klubokban egyenesen egyfajta intellektuális rangot jelentett, ha valaki baloldali volt. A harmincas években a New York-i luxuslakásokban élők köreiben az számított „trendi”-nek, aki szimpatizált a „vörösökkel”. Minél radikálisabb népboldogító nézeteket vallott, annál jobban rajongtak érte. A New Deal időszaka alatt ezek a „rangos” értelmiségiek először találták meg a hangot az államapparátus legkülönbözőbb posztjain álló, sokszor hozzájuk hasonló vagy éppen közülük kikerült tisztviselőkkel.

Alger Hiss több­ge­ne­rá­ciós ame­ri­kai csa­lád sar­ja­ként 1904-ben szü­le­tett Bal­ti­mo­re-ban. Öten vol­tak test­vé­rek. Alger még nem töl­töt­te be har­ma­dik élet­évét, ami­kor ap­ja ön­gyil­kos lett. A csa­lád­fenn­tar­tó ha­lá­la el­le­né­re Alger az USA leg­jobb is­ko­lái­ban ta­nult. A Johns Hopkinson kez­dett, majd a Har­vard jo­gi ka­rán dip­lo­má­zott. 

Kom­mu­nis­tá­k kulcs­po­zí­ciók­ban

Hiss 1934-ben lé­pett ál­la­mi szol­gá­lat­ba, és 1947-ig dol­go­zott kor­mány­tiszt­vi­se­lő­ként. Elő­ször a New Deal egyik újon­nan

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.