rubicon

Jászok a középkori Magyarországon

Az első évtizedek
11 perc olvasás

A történelmi eseményekkel kapcsolatosan a mikor és a hol kérdése merül fel elsőként, ám a jászok magyarországi megtelepedését illetően éppen ezekre a legnehezebb megnyugtató választ találni. A hagyományos – és jó ideig egyeduralkodó – elképzelés szerint az iráni nyelvek egyikét beszélő jászok a török népek közé tartozó kunokkal együtt kerültek a Kárpát-medencébe a 13. század közepén, s többségük ezt követően az utóbb róluk elnevezett Jászság területén élt. Az, hogy a Magyar Királyságban az 1241–42. évi tatárjárás után megtelepedő kunokkal érkezhettek az országba jászok is, egyáltalán nem lehetetlen, a mai Jászság területének korai megszállása azonban meglehetősen valószínűtlen. A nehézségeket e téren nem csupán a források kis száma okozza – bár tény, hogy a történetírás nem dúskál az adatokban –, az igazi gondot az jelenti, hogy a rendelkezésre álló írott források alapján kibontakozó kép nehezen (vagy még úgy sem) egyeztethető össze a hagyományos vélekedéssel.

A legkevesebb zavart talán az okozza, hogy a bizonyosan jászok jelenlétére utaló helynevek, mint amilyen az Eszlár vagy az Oszlár, már az 1220-as években ki­adott, hiteles magyar oklevelekben feltűnnek, kisebb jász töredékek ugyanis bármikor besodródhattak Kelet-Európából a Kárpát-medencébe, még ha a részletekről nem is tudunk semmit. Az már inkább elgondolkodtató, hogy az 1240-es évek második felénél több mint fél évszázaddal később tűnnek fel forrásainkban olyan személyek, akiket „jász”-nak mondanak. 1318-ban egy erdélyi nemes szabadította fel jász

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta