rubicon

Hitler és a művészet

10 perc olvasás

 Adolf Hitler életpályáján a művészet meghatározó szerepet játszott. Hogy festő volt – nem szobafestő, mint oly makacsul él a köztudatban! –, azt mindnyájan tudjuk, de hogy szenvedélyes műgyűjtő, múzeumtervező (ha csak a fantázia világában is), építészeti, urbanisztikai látomások, belsőépítészeti ötletek, vázlatok alkotója, talán kevéssé ismert. Sőt mindezek mellett még a művészeti élet diktátora is. Hogy letörje a klasszikus 19. századi német festészet csillagászati magasságokba szökő spekulációs árait, bizonyos alkotások esetében saját jóváhagyásához kötötte a művek eladását. De ugyanígy befolyásolta saját korábbi műveinek piaci forgalmazását is. Az egykori szegény festő nem sejthette, hogy kommerciális ízű kis akvarelljei majdan német magángyűjtemények óhajtott kincsei lesznek, később pedig rejtegetni való vagy éppen elpusztítandó „bizonyítékok”.

Adolf Hit­ler 1906 má­ju­sá­ban ér­ke­zett Linz­ből Bécs­be, az­zal az el­ha­tá­ro­zás­sal, hogy fes­tő­mű­vész lesz. Bár Linz­ben szom­széd­juk, a pos­ta­mes­ter ál­lást aján­lott az igyek­vő fiú­nak, tán épp „hí­re­sen szép kéz­írá­sa” miatt, Hit­lert mégis a mű­vé­szi hi­va­tás von­zot­ta. A fi­gyel­mez­te­tést, mi­sze­rint mindez költ­sé­ges és anya­gi tá­mo­ga­tók nél­kül na­gyon ne­héz pá­lya, Hit­ler az­zal há­rí­tot­ta el, hogy Ma­kart és Ru­bens is

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.