rubicon

Elbitorlás, zsákmányszerzés

Az igazolási eljárások, B-listázások hatása Zala megye közigazgatásának átalakulására 1945–1946-ban
32 perc olvasás

Az 1945-ös esztendő eseményei nem hagyták érintetlenül a helyi közigazgatást, az önkormányzati szférát sem. Már a hatalomváltás első hulláma éreztette a hatását ebben a szférában, s egyre kiterjedtebb elitváltást eredményezett. Ám a mai napig nem kellően tisztázott, hogy milyen kölcsönhatások zajlottak az országosan formálódó új elit és a helyi közigazgatás között egy adott régióban, megyében, kisebb térségben, településen. A kortárs szakirodalom is kevéssé reflektál a témát érintő lokális eseményekre, jobbára példálózó jelleggel ábrázol egy-egy, jellemzően kirívó esetet. Az alábbiakban Zala megye példáján mutatjuk be a megyei, járási és községi önkormányzati hivatalok tisztviselőinek 1945–1946 folyamán megfigyelhető, meglehetősen gyorsan változó helyzetét és személyi összetételének átalakulását az új hatalmi érában.

Zala (vár)megye 1945–46-ban vi­szony­lag jelentős területszervezeti változásokon esett át. A második világ­háború vége felé, 1945. március–április folyamán a szovjet támogatást élvező ju­goszláv partizánhadsereg gyakorlatilag visszavette a Muraközt és a Muravidéket, vagyis az 1941-ben Zalához visszacsatolt Alsólendvai, Perlaki és Csáktornyai járásokat, melyeket a magyar fegyverszüneti egyezmény már korábban is a jugoszlávoknak biztosított. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.