rubicon

Egy rendhagyó jellemrajz 1943-ból

Hitler pszichológiai profilja
16 perc olvasás

A tanulmány szerzői nem egy démoni szörnyeteg, hanem figyelemre méltó képességekkel is rendelkező, többdimenziós személyiség portréját vázolják fel. Morális és büntetőjogi értelemben is beszámíthatónak ábrázolják a Führert. Szó sincs kóros elmeállapotról, paranoiáról, csupán a skizofrénia határát súroló hisztériáról. Hitlert a kor szülöttének vélték, s a diktátor kétségbevonhatatlan kvalitásait csak egy, igaz döntő jelentőségű tényezőnek ítélték milliók pusztulását eredményező pályafutásában. A társadalmi-nemzeti psziché feltérképezésével próbálkozó Freud nyomdokán haladva úgy vélték: a Führer személyiségén keresztül részben a korabeli német lakosság őt támogató részének lelkivilága, gondolkodásmódja, viselkedése is feltérképezhető.

2005. áp­ri­lis 1-jé­től egy 277 ol­da­las ta­nul­mány vált a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé. Hit­ler sze­mé­lyi­sé­gé­nek pszi­cho­ló­giai elem­zé­se az ame­ri­kai pszi­choana­li­ti­kus Wal­ter C. Lan­ger ál­tal ve­ze­tett mun­ka­cso­port ne­vé­hez fű­ző­dik. A ta­nul­mány az amerikai hír­szer­zés 1942 jú­niu­sá­tól mű­kö­dő előd­szer­ve­ze­te (OSS, Of­fi­ce of Stra­te­gic Ser­vi­ces, Stra­té­giai Szol­gá­la­tok Hi­va­ta­la – a CIA elődje) meg­bí­zá­sá­ból

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.