rubicon

Cseka – GPU – OGPU

A szovjet politikai rendőrség születése
5 perc olvasás

A „proletariátus öklének” elkeresztelt szervezet tevékenysége egyszerre irányult a közállapotokat szétziláló bűnözés ellen, illetve a bolsevik párt hatalmi monopóliumának megtartására és megerősítésére. Felderítő és nyomozó tevékenységre kapott felhatalmazást, az őrizetbe vett gyanúsítottakat át kellett adnia a forradalmi törvényszékeknek. Már alapításakor felruházták rögtönítélő funkciókkal is, joga volt vagyonelkobzás és kilakoltatás végrehajtására, „az ellenséges elemek” nevének publikálására, intézkedéseit pedig a Népbiztosok Tanácsán kívül egyetlen testület sem bírálhatta felül, hatáskörét így kezdettől fogva átléphette. Lenin megfogalmazása szerint „maga az élet mutatott utat a Csekának”.

Az 1917-es ok­tó­be­ri for­ra­dal­mat kö­ve­tően a ha­ta­lom meg­ra­ga­dá­sá­ban te­vé­keny sze­re­pet ját­szott Pet­ro­grá­di For­ra­dal­mi Ka­to­nai Bi­zott­ság a bel­ső el­len­for­ra­dal­mi kí­sér­le­tek meg­hiú­sí­tá­sá­nak és le­lep­le­zé­sé­nek cél­já­val mű­kö­dött to­vább. No­vem­ber kö­ze­pén Fe­liksz E. Dzer­zsinsz­kij

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.