rubicon

Az udvarias lovagoktól az udvaroncokig

Viselkedéskultúra a Napkirály udvarában
11 perc olvasás
Elmúlt korok életmódjainak a vizsgálatakor a táplálkozási, öltözködési szokások és lakásviszonyok mellett komoly figyelmet érdemel a viselkedéskultúra alakulása. A következőkben azokra a magatartásformákban bekövetkezett változásokra szeretnék röviden rávilágítani, amelyek lehetővé tették, hogy a vad középkori lovagokból a kora újkorban kifinomult modorú, simulékony udvaroncok váljanak. A nemesi elit viselkedésformája később hatást gyakorolt a társadalmi hierarchiában alatta álló nemesek, majd polgárok, végül az egyszerű kisemberek magatartására is. Udvarias, lovagias kifejezéseink is a fejedelmi és főúri udvaroknál kialakult, kötelezővé vált viselkedésmódot jelölik.

A kora középkor páncélos lovagjai félelmetes katonai erőt képviseltek, könnyűszerrel eltiporták nemcsak gyengébb ellenfeleiket, hanem a védtelen lakosságot is. E vad erő megzabolázására ideológiai, vallási eszméket is felhasználtak: a jó lovagnak nem szabad bántania a gyengéket, a nőket, gyermekeket, hanem védelmeznie kell őket, és csak a „jó ügyért” szabad harcolnia. Ez persze puszta kívánalom volt, de létezett egy ilyen kívánalom.

Tapintatos lovagok

Nyugat-Európában virágzó, magas színvonalú lovagi kultúra alakult ki, francia földön trubadúroknak, német területen Minnesängereknek nevezték e kultúra harcoló és verselő poétáit. Ezek szociálisan függő emberek voltak, rendszerint kisebb nemesek vagy népes családok öröklésből kizárt, sokadik fiai, akik egy-egy nagyúr feudális kíséretének tagjaiként vállaltak szolgálatot, akinek várában ellátást kaptak, így egész életkeretüket a nagyúr várában folyó élet szabta meg.

Itt, ahol állandó érintkezés jött létre az udvar úrnője, a társadalmilag magasan felettük

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.