rubicon

A Szovjetunió külpolitikája a második világháború első hónapjaiban

1939. szeptember–1940. március
13 perc olvasás
Angliát és Franciaországot szövetségi szerződés fűzte Lengyelországhoz, és ennek értelmében szeptember 3-án mindkét hatalom hadat üzent a támadó Németországnak. A tényleges segítségnyújtás azonban elmaradt, mert a szövetségesek által kidolgozott „nagy stratégia” az első időszakban defenzív magatartást irányzott elő, így Lengyelországnak egyedül kellett megküzdenie a számbeli és technikai fölényben levő Németországgal. A végeredmény nem lehetett kétséges. A lengyel front már szeptember 6-án darabokra tört, a kormány kénytelen volt elhagyni a fővárost, és az ellenállás szeptember 10-étől nem jelentett többet, mint a bekerített hadosztályok kétségbeesett viaskodását és a megerősített helyőrségek hősies, de kilátástalan ellenállását. A kormány nem volt többé ura a helyzetnek, és hogy a fogságba esést elkerülje, szeptember 17-én elhagyta az országot.
A lengyelországi osztozkodás

1939. szeptember 17-én a szovjet kormány jegyzéket nyújtott át a Moszkvába akkreditált diplomatáknak, köztük Lengyelország nagykövetének. A jegyzékben egyebek mellett az állt, hogy a háborús vereség következtében a lengyel állam megszűnt, a kormány nem ad többé életjelt magáról, következésképp a Szovjetunió és Lengyelország közötti korábbi szerződések érvényüket veszítették. A rendezetlen állapotok a Szovjetunió biztonságát fenyegetik, ezért a szovjet kormány nem maradhat tovább semleges, és nem teheti meg, hogy a vérrokon ukránokat és beloruszokat a sors szeszélyének szolgáltassa ki. A szovjet kormány utasította a Vörös Hadsereget, hogy lépje át a határt, s vegye védelmébe Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Belorusszia lakosságát.

A lengyel nagykövet, akit hajnali negyed háromra hívattak a külügyminisztériumba, vonakodott átvenni a jegyzéket. Információi

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta