rubicon

A szocialista állam

28 perc olvasás
A marxizmus–leninizmus elmélete az államról és a kommunista pártról, keletkezésük idején kétségtelenül nagy hatású tételek voltak. A kommunista pártok azonban hatalomra kerülésük után szinte minden elméleti tételt és állítást félretettek. Annak a hatalmi rendszernek, melyet a diktatórikus szocialista társadalmak létrehoztak, a gyakorlatban nem sok köze volt az elméleti tételekhez.

A marxista történelem- és társadalomszemlélet első átfogó kifejtését Marx és Engels 1845–1846 során közösen írt munkájában, a Német ideológiában találjuk meg. Ebben összefoglalták felfogásukat az emberi társadalom fejlődéséről, a társadalom alapvető összefüggéseiről, a termelőerők és termelési viszonyok dialektikus egymásra hatásáról.

Az elmélet fejlődése

A társadalom materialista felfogása új módon vetette fel az állam társadalmi szerepének vizsgálatát. Hegel államfelfogását bírálva Marx a következőt írja: lehetetlen megérteni az elvont eszme fejlődéséből az állami, jogi, politikai intézményeket és azok fejlődését. Mindezeket csak a társadalomban létező reális alap (a társadalmi viszonyok összessége) vizsgálatával együtt érthetjük meg. Minden társadalomban létezik egy valóságos alap, amelyen a társadalom politikai, jogi, állami intézményei felépülnek. Az állam a társadalomban ”önálló formát ölt, különválva a valóságos egyéni és közérdektől, s ugyanakkor illuzórikus közösségként [...] a munkamegosztás által már meghatározott osztályok reális alapján” uralkodik. Ebből következik, hogy ”minden uralomra törekvő osztálynak, még ha uralma – mint a proletariátus esetében – az egész társadalmi forma és általában az uralom megszüntetését tételezi fel, először a politikai hatalmat kell megszereznie, hogy saját érdekét ismét általánosként tüntethesse fel”.

Az 1848 elején

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.