rubicon

A szocialista állam

28 perc olvasás
A marxizmus–leninizmus elmélete az államról és a kommunista pártról, keletkezésük idején kétségtelenül nagy hatású tételek voltak. A kommunista pártok azonban hatalomra kerülésük után szinte minden elméleti tételt és állítást félretettek. Annak a hatalmi rendszernek, melyet a diktatórikus szocialista társadalmak létrehoztak, a gyakorlatban nem sok köze volt az elméleti tételekhez.

A marxista történelem- és társadalomszemlélet első átfogó kifejtését Marx és Engels 1845–1846 során közösen írt munkájában, a Német ideológiában találjuk meg. Ebben összefoglalták felfogásukat az emberi társadalom fejlődéséről, a társadalom alapvető összefüggéseiről, a termelőerők és termelési viszonyok dialektikus egymásra hatásáról.

Az elmélet fejlődése

A társadalom materialista felfogása új módon vetette fel az állam társadalmi szerepének vizsgálatát. Hegel államfelfogását bírálva Marx a következőt írja: lehetetlen megérteni az elvont eszme fejlődéséből az állami, jogi, politikai intézményeket és azok fejlődését. Mindezeket csak a társadalomban létező reális alap (a társadalmi viszonyok összessége) vizsgálatával együtt érthetjük meg. Minden társadalomban létezik egy valóságos alap, amelyen a társadalom politikai, jogi, állami intézményei felépülnek. Az állam a társadalomban ”önálló formát ölt, különválva a valóságos egyéni és közérdektől, s ugyanakkor illuzórikus közösségként [...] a munkamegosztás által már meghatározott osztályok reális alapján” uralkodik. Ebből következik, hogy ”minden uralomra törekvő osztálynak, még ha uralma – mint a proletariátus esetében – az egész társadalmi forma és általában az uralom megszüntetését tételezi fel, először a politikai hatalmat kell megszereznie, hogy saját érdekét ismét általánosként tüntethesse fel”.

Az 1848 elején

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta