rubicon

A polgári államszervezet kiépülése Magyarországon

11 perc olvasás

”E munka sem több, sem kevesebb, mint újra szervezni az államot. Mindenki tudja, hogy midőn a 48-iki törvényhozás e félig hűbéri államot az újabb kor elveire fekteté […], akkor a régi Magyarország helyett egy, a kor szellemében átalakult új Magyarországnak vetette meg a alapját […] Az is tudott, hogy az új állam működésében okvetlenül szükséges intézmények a legnagyobb részben hiányoznak, s amelyeket a múltból örököltünk […] ezek a legnagyobb disszonanciában állanak azokkal az elvekkel, amelyeket a 48-iki törvényhozás inaugurált” – jelentette ki Horvát Boldizsár igazságügy-miniszter az 1869–1872 közötti országgyűlési ciklus októberi ülésén.

A jogállam, a polgári alkotmányosság

A múlt század közepe óta a különböző irányzatokat képviselő politikusok, jogászok törekvése főként arra irányult, hogy szilárd fundamentumot biztosítsanak a polgári jogviszonyoknak, hogy védelmezzék azokat a szélsőséges támadásokkal szemben. Ennek eredményeként jött létre a jogállam vagy másként az ”állam mint a törvényesség őre” konstrukció. A jogállam az érdekek összhangját a hatalom klasszikus három ágának elkülönítésében vélte felfedezni. Így a törvényhozás és a végrehajtás viszonyát az adócenzusos választójogon nyugvó képviselet, a törvények primátusa, illetve a parlamentnek felelős kormányzati rendszer jellemezte. Az igazgatás ebben a rendszerben a törvények adta keretek közötti, s csak kivételesen felhatalmazáson nyugvó végrehajtó tevékenység. Az igazgatás sokrétűbbé válásával az általános (belügyi) igazgatásból folyamatosan kivált a szakigazgatás.

A közigazgatás és az igazságszolgáltatás kettéválasztását – a ”harmadik hatalom önállósulását” – az 1869:IV. tc. deklarálta, s e törvény mintegy zárófejezete az 1791:XII. törvénycikkben foglaltaknak, a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.