rubicon

A magyarság mint európai bűnbak

15 perc olvasás

Az egyes nemzetek, népek egy­másról alkotott képének gazdag irodalmában különösen érdekesek a politi­kai cselekvésre mozgósító barát- vagy ellenségképek. Minél több tragé­diát, válságot él át története során egy etnikai, nemzeti közösség, an­nál inkább jelent­kezik az igény a tragédiák, vereségek külső okainak előtérbe állítására. Az okkeresés igen sokféle formát ölthet: az időigényes tudományos analízis, az irodalmi, művészeti megjelenítés vagy a leegyszerűsítő politikai retorika eltérő társadalmi rétegekhez szól, de valamennyiben igen gyakran fellelhető egy sajátos egyéni, csoport- és társadalompszichológiai jelenség, a bűnbakkeresés.

A bűnbakot általában a vesztes keresi, de fontos lehet annak a vizsgálata is, hogy miként jelentkezik e bűnbakkeresés más helyzetekben, így például a magyarság sorsát meghatározóan befolyásoló külső döntések motívumai között. A mindenkori aktuálpolitikai tényezők mellett kimutatható-e valamilyen módon a bűnbakkeresés a magyarsággal kapcsolatos modern kori sorsdöntések folyamatában, leginkább az I. világháború utáni béketárgyalások során?

Nyitó kérdéseink megválaszolásához először a bűnbakkeresés nap mint nap használt, de mélyebben ritkán elemzett fogalmát kell értelmeznünk. A

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.