rubicon

A magyarországi városfejlődés

16 perc olvasás
Társadalmi-gazdasági fejlődésünk ellentmondásossága városfejlődésünkben is tükröződik. Városaink ugyan a középkor folyamán nyugatias jellegűvé formálódtak, mégis kis lélekszámú, lokális központokként a nemzetközi munkamegosztásba nem, vagy alig kapcsolódtak be. És amikor Európa fejlett régióiban a 15-16. századtól felgyorsultak a gazdasági változások, városaink kívülrekedtek a modernizációs folyamaton. A kereskedelmi útvonalak áthelyeződtek, az ország három részre szakadt, idegen hadak pusztítottak. Halódó városaink a török kiűzése után középkorias formában éledtek újjá. Magyarországon fejletlen, elmaradott városok érték meg a polgári átalakulást, amelyeknek ismét ki kellett tölteniük tartalommal a megkapott kereteket csakúgy, mint a középkor elején.

A feudális magyar állam alapításának idején – a 10-11. század fordulóján – a szó korabeli, nyugat-európai értelmében vett várost nem találunk Magyarországon. A királyi székhely és a jelentősebb uralmi, megye-, érseki és püspöki központok voltak azok a települések, amelyekben benne rejlett a várossá alakulás lehetősége. Míg Nyugat-Európában a város fogalmához kezdettől fogva hozzátapad a kereskedelmi centrum jelleg, később az ipari fejlődés, Magyarországon e korai szakaszban a városok adminisztrációs-katonai-egyházi központ jellege dominál. A gazdasági centrummá válás vonásai csak lassan jelennek meg a magyar városok arculatán.

A sajátos társadalmi fejlődés tekintetében a magyar városok története nem különbözik a közép-európaiakétól. Városról (szabad királyi városokról, latinul liberae regiae civitatisról) akkor beszélhetünk, amikor egy település közvetlen királyi fügésbe kerül, vagyis kikerül a földesúri vagy egyházi fennhatóság alól, s mint privilégiumokkal, kiváltságokkal rendelkező közösség él tovább. (Első városaink

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.