rubicon

[1490] Ha Mátyás tovább élhetett volna

A dinasztiaalapítás bűvköre
17 perc olvasás

Tudományos körökben számtalanszor elhangzott, leíratott már a verdikt: a történettudomány nem ismeri a „Mi lett volna, ha…?” típusú kérdéseket. E kijelentésnek persze érvekkel jól alátámaszthatóan van létjogosultsága, ugyanakkor a múlttal foglalkozó kutató olykor-olykor eljátszik a gondolattal, mintegy szórakozásképpen, ám talán mégsem tanulságok nélkül. Az alábbiakban egy efféle „hamiskás” időutazásra, némi együttgondolkodásra hívom a tisztelt Olvasót egyik legjelentősebb középkori királyunk, Hunyadi Mátyás (1458–1490) uralkodásával, halálával s még inkább képzeletben meghosszabbított életével kapcsolatosan. 

Tételezzük fel, hogy Mátyás nem hal meg 1490 áprilisában, hanem isteni kegyelemből még néhány esztendeig a trónon marad. Ezt a hipotetikus alternatívát – annak vélhető következményeivel – szeretném az alábbiakban bemutatni olyképpen, hogy először az 1490 körüli nemzetközi politikai-katonai helyzetet és Mátyás életben maradása esetén lehetséges alakulását veszem górcső alá. Majd ugyanezen esztendők hazai változásait villantom fel, hogy azután ebben a kettős szempontrendszerben helyezzem el az „1490 után uralkodó” Mátyás királyt. 

Természetesen nem vállalkozhatok sci-fi vagy történelmi regény írására. Az elkövetkező sorok – áltatom magam – egy hihető „alternatív forgatókönyv” alapját kívánják adni. Nem feledve, sőt mi több, hangsúlyozva, hogy az alább írottak bizonyosan és elkerülhetetlenül tartalmaznak szubjektív elemeket, sőt, szinte csak azokból állnak, de talán a „játék” épp ettől szép: tág tere nyílik a fantáziának. Azt sem hallgathatom el, hogy e dolgozat esetében a történész nem saját pályáján játszik, tehát a szokásosnál is többször hibázhat. Nem állhattak rendelkezésemre olyan információk, amelyek az 1490-es valós haláleset következményeit vizsgálóknak természetesen igen. E so­rok írásakor legnehezebb feladatom pontosan emiatt az volt, hogy unos-untalan figyelmeztessem magam: nem szabad az 1490 utáni események ismeretében dolgozni, hiszen azok Mátyás életben maradása esetén javarészt nem következtek volna be.

Ahhoz,

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta