rubicon

Az avarkor Keszthely környékén

1 perc olvasás

A keszthelyi premontrei gimnázium amatőr régész igazgatója, Lipp Vilmos egyedülálló teljesítménnyel 1879 és 1885 között négy keszthelyi és környékbeli temetőben 5076 sírt tárt fel, amelyek leletanyaga nagyfokú egyezést mutatott. A férfisírok legjellegzetesebb mellékletei a griffekkel, állatküzdelemmel vagy indákkal díszített, bronzból öntött övgarnitúrák, a női síroké a különböző nagyságú kosaras függők és ruhatűk, a dinnyemag alakú gyöngyök, a korongfibulák és a stilizált kígyófejes lemez- vagy a poncolt díszű huzalkarperecek voltak. Az ásató a temetőket különböző népességek temetkezéseinek határozta meg, ezek között felmerültek az avarok is, de végül a másodlagosan a sírokba került késő római érmék alapján a 4. század végére és az 5. század első felére keltezte azokat.

A keszthelyi premontrei gimnázium amatőr régész igazgatója, Lipp Vilmos egyedülálló teljesítménnyel 1879 és 1885 között négy keszthelyi és környékbeli temetőben 5076 sírt tárt fel, amelyek leletanyaga nagyfokú egyezést mutatott. A férfisírok legjellegzetesebb mellékletei a griffekkel, állatküzdelemmel vagy indákkal díszített, bronzból öntött övgarnitúrák, a női síroké a különböző nagyságú kosaras függők és ruhatűk, a dinnyemag alakú gyöngyök, a korongfibulák és a stilizált kígyófejes lemez- vagy a poncolt díszű huzalkarperecek voltak. Az ásató a temetőket különböző népességek temetkezéseinek határozta meg, ezek között felmerültek az avarok is, de végül a másodlagosan a sírokba került késő római érmék alapján a 4. század végére és az 5. század első felére keltezte azokat.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.