rubicon

A kerekasztal lovagjai

Arthur király és az Arthur-mondakör
14 perc olvasás

Az Arthur-mondakör alapvető és népszerű kultúrtörténeti ismeret­anyag a nyugati világban, nem csak a középkorban, hanem napjainkban is. Arthur, Lancelot, Guinevere, Galahad és Merlin történeteit manapság már nem királyi, hercegi udvarokban vagy piactereken olvassák fel és adják elő hivatásos mesemondók. A mondakör motívumkincse elsősorban filmeken, képregényeken, népszerű dalszövegeken és regény­feldol­go­zá­sokon keresztül terjed. Magyarországon a kerekasztal legendás lovag­jainak históriái a legutóbbi évekig kevésbé voltak ismertek. Érdemes tehát megvizsgálni az Arthur-történet eredetét, annak fő motívumait és későbbi alakulását.

Geoff­rey of Mon­mo­uth a 12. szá­zad har­min­cas évei­ben fe­jez­te be Hi­sto­ria Re­gum Bri­tan­niæ cí­mű munkáját, amit sa­ját be­val­lá­sa sze­rint tör­té­ne­ti mű­nek szánt és fő for­rá­sa­ként egy – azóta el­kal­ló­dott – „brit [va­ló­szí­nű­leg bre­ton – R.O.] nyel­ven írt ősi köny­vet” ne­ve­zett meg. A szer­ző po­li­ti­kai cél­ja a walesi nép ősei, a kel­ta bri­tek tet­tei­nek di­csőí­té­se és a szi­ge­tet meg­tá­ma­dó szá­szok el­le­ni hő­si

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.